Regulamin

Przeczytaj, zanim zaczniesz udzielać się na forum!

Regulamin

Postautor: RaF » wt 01.07.2003 1:05

WSTĘP

Niniejszy Regulamin ma na celu zapewnienie wszystkim Użytkownikom dogodnych warunków do prowadzenia dyskusji i wymiany opinii. Mamy nadzieję, że spełni swoje zadanie właściwie i apelujemy do Użytkowników, by respektowali jego postanowienia. Może wygląda on poważnie i formalnie (i długo!), ale po prostu nie chcemy mieć później żadnych niejasności.
Dodamy jeszcze, że wbrew (niepoprawnemu zresztą) mniemaniu to, co nie jest zabronione nie oznacza jeszcze, że jest zarazem dozwolone. Prosimy zważać na to. Administratorzy na bieżąco kontrolują życie Forum i mają także prawo do interpretowania postanowień poniższego Regulaminu, które to interpretacje staną się podstawą przy postępowaniu z podobnymi przypadkami.
I jeszcze mały apel do Was wszystkich - nie bójcie się dyskutować ;)I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Regulamin - poniższy regulamin.

b. Forum - całe Forum Naszych Stron, włączając w to wszystkie Subfora i Fora Hostowane.

c. Subforum - wydzielona, tematyczna część Forum.

d. Forum Hostowane - Subforum znajdujące się w sekcji "Hostujemy"

e. Użytkownik - każda osoba zarejestrowana na Forum.

f. Moderator - Użytkownik odpowiedzialny za dbanie o poziom merytoryczny wypowiedzi oraz porządek na przydzielonym mu Subforum.

g. Administrator - Użytkownik dbający o poprawne funkcjonowanie, organizację oraz rozwój Forum.

2. Poniższe Forum jest częścią serwisu Nasze Strony.

3. Każdy Użytkownik obowiązany jest do stosowania się do Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik rejestrując się na Forum oznajmia, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się z jego postanowieniami.II UŻYTKOWNICY

1. Każda osoba zarejestrowana na Forum nazywana jest w Regulaminie Użytkownikiem.

2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

3. Każdy Użytkownik ma prawo wypowiadać na Forum swoją własną opinię oraz zasięgać opinii innych Użytkowników na poruszane na nim tematy.

4. Użytkownik ma prawo do własnego zdania na każdy temat i proponowania własnych tematów w odpowiednich Subforach.

5. Wypowiedzi Użytkowników są ich własnością i mogą być przez nich zmieniane bądź usuwane.

6. Za wypowiedzi Użytkowników ekipa Katedry Fantasy i Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Za wypowiedzi danego Użytkownika odpowiedzialności nie ponoszą również inni Użytkownicy.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje posty oraz za swoje zachowanie na Forum.

8. Użytkownik ma prawo zgłaszać odpowiednio do Moderatorów bądź Administratorów uwagi, skargi, propozycje czy prośby.

9. Za wszelkie dane personalne typu imię, nazwisko, e-mail, numer GG czy inne podobne publikowane na Forum Administracja ani Moderatorzy nie odpowiadają.III MODERATORZY

1. Moderatorzy pilnują porządku i kultury na podległych im Subforach, a także dbają o ich rozwój.

2. Moderatorzy odpowiadają wyłącznie przed Administratorami za swoje postępowanie.

3. Moderatorzy mają prawo do edytowania lub usuwania wybranych postów, gdy te nie spełniają warunków Regulaminu, bądź przemieszczania ich w obrębie podległego im Subforum.

4. Moderatorzy mają prawo upominania Użytkowników i obowiązek egzekwowania postanowień Regulaminu.

5. Moderator ma obowiązek obiektywnej oceny wszystkich wypowiedzi zamieszczanych na podległym mu forum.

6. Moderator ma prawo zgłosić do Administratorów uwagi natury technicznej. Ma również prawo zgłaszanie propozycji kar w odniesieniu do Użytkowników łamiących Regulamin na podległym mu Subforum.

7. Moderatorzy mają prawo - w odpowiadającym ich statusowi zakresie możliwości - samodzielnego karania Użytkowników nieprzestrzegających Regulaminu.

8. Moderator ma prawo ingerencji w treść naruszających Regulamin postów.

9. Moderatorzy pełnią suwerenną władzę na swoich Subforach. Jeżeli ktoś ma zastrzeżenia odnośnie reguł panujących na danym Subforum, winien zgłaszać je najpierw do odpowiedniego Moderatora.

10. Wszelkie istotnie zmiany na danym Subforum winny być wpierw komunikowane Administratorowi i uzyskać jego aprobatę.

11. Moderator ma obowiązek poinformowania Użytkowników danego Subforum o wprowadzanych przez siebie zmianach przynajmniej na cztery dni przed ich wejściem w życie.

12. Tryb wybierania Moderatorów spośród Użytkowników:

a. Kandydaci na Moderatorów powinni być odpowiedzialni, dysponujący odpowiednimi zasobami czasu, jaki mogą przeznaczyć swojemu Subforum, a także mieć pewien staż na Forum oraz dobrą opinię wśród Użytkowników. Powinni też znać dobrze tematykę Subforum, które zamierzają moderować.

b. Kandydaturę (własną lub czyjąś [w drugim przypadku tylko za zgodą zainteresowanej osoby]) należy zgłosić do Administratora wraz z uzasadnieniem i nazwą docelowego Subforum.

c. Administrator ma prawo odrzucić kandydaturę wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

d. W przypadku, gdy Administrator pozytywnie zaopiniuje kandydaturę, zgłasza zapytanie do Użytkowników (na Subforum "Pytania i pomysły") o ich opinię odnośnie nadania kandydatowi statusu Moderatora na danym Subforum.

e. Administrator może (ale nie musi) zadecydować o przyznaniu kandydatowi okresu próbnego, którego długość może wynosić od jednego do pięciu tygodni, począwszy od dnia nadania statusu Moderatora danemu kandydatowi.

f. Administrator ma prawo do ostatecznego rozpatrzenia wniosku o przyznanie statusu Moderatora wbrew opiniom Użytkowników bez podania przyczyn.

13. Moderatorami są również osoby, które zakładają własne Fora Hostowane w sekcji "Hostujemy" (chyba, że same zadecydują inaczej) oraz osoby, którym udało się powołałać do istnienia Subfora wchodzące w skład właściwego Forum (chyba, że same zadecydują inaczej).

14. Niektóre Subfora nie są przeznaczone pod moderowanie (funkcję tę pełnią Administratorzy). Oto ich lista:

a. Regulamin.

b. Administracja.

c. Pomysły i pytania.

d. Forum testowe.

e. Offtopicownia.

15. Należy pamiętać o tym, że jedne Subfora wymagają większych umiejętności, wiedzy i otwartości (np. Philosophia), niż inne.

16. Moderatorzy są rozliczani ze swojej pracy przez Administratorów i w każdej chwili mają prawo zasięgnąć ich o niej opinii.

17. Administratorzy mają prawo do usunięcia danego Moderatora ze stanowiska po uprzednim podaniu przyczyn. Muszą też poinformować o tym Użytkowników najpóźniej w dniu odebrania danemu Moderatorowi jego funkcji.IV ADMINISTRATORZY

1. Administratorzy są odpowiedzialni za poprawne działanie całego Forum i dbanie o jego rozwój.

2. Administrator jest członkiem serwisu Nasze Strony wraz ze wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

3. Na dzień dzisiejszy Administratorami są (w kolejności alfabetycznej): Alganothorn, Arkon, Jakub Cieślak, RaF, Yaqza.

4. Administrator odpowiada za swoje postępowanie wyłącznie przed redakcją serwisu Nasze Strony.

5. Administrator ma prawo rozsądzania sporów Użytkowników i Moderatorów.

6. Administratorzy mają prawo do usunięcia wszystkich postów danego Użytkownika bądź nałożenie na niego restrykcji - ze zbanowaniem z Forum i usunięciem konta włącznie - bez podania przyczyn. Wiadomo, że chodzi o naruszenie Regulaminu.

7. Administratorzy mają prawo ingerencji w treść postów, podpisów i innych materiałów publikowanych przez Użytkowników na Forum.

8. Decyzja Administratora jest ostateczna, nie ma od niej odwołania.V DYSKUSJE

1. Jak wszędzie indziej w Internecie, przestrzegać należy Netykiety.

2. Na Forum panuje kultura, niedopuszczalne jest nieuzasadnione używanie słów powszechnie uznanych za wulgarne bądź obelżywe oraz obrażanie w jakikolwiek sposób innych Użytkowników bądź osób trzecich.

3. Krytyka winna być konstruktywna albo przynajmniej należycie uargumentowana.

4. Dyskutować należy na temat. Posty zbaczające z tematu mogą być usunięte. Do offtopicowania przeznaczone są specjalne tematy i Subforum.

5. Każdy Użytkownik może założyć temat na interesujący go problem, lecz wpierw powinien sprawdzić, czy podobny temat nie został już założony w przeszłości. Dublujące się tematy mogą być modyfikowane lub usuwane przez osoby nadzorujące dane Subforum lub Administratorów, zaś wobec ich autorów mogą być wyciągnięte konsekwencje.

6. Zabronione jest spamowanie, reklama (bez wcześniejszego zezwolenia ze strony Administracji) i tym podobne praktyki. Administratorzy forum mogą zezwolić na reklamę w uzasadnionych przypadkach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Administracją.

7. W postach nie należy korzystać z HTMLa (jest zablokowany). W zamian do dyspozycji Użytkowników jest BBCode (specyfikacja dostępna na Forum).

8. Nie KŁÓCIMY się, lecz DYSKUTUJEMY. Różnica jest zasadnicza.

9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do respektowania opinii innych Użytkowników, o ile te mieszczą się w granicach powszechnie obowiązyjących norm etycznych i moralnych.

10. Użytkownik, zabierając głos w dyskusji, powinien przestrzegać reguł pisowni języka polskiego.VI INNE

1. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania tzw. emblematu (awatara), który wyświetlany jest pod rangą przy każdym jego poście. Emblemat powinien być obrazkiem w formacie JPG lub GIF i mieć wymiary nie większe niż 130x130 pikseli, oraz wielkość nie większą niż 100KB.

2. Każdy Użytkownik posiada tzw. rangę, odzwierciedlającą jego aktywność na Forum. Aktywność, to nie znaczy: jakość wypowiedzi.

3. W niektórych wypadkach przewidziane są rangi specjalne, o przyznaniu których decyduje Administrator.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania i używania tzw. sygnatury (signature, podpisu, potocznie: siga) w postaci krótkiego tekstu (maks. 255 znaków), który dodawany będzie do każdej jego wypowiedzi. Dopuszczalne jest również używanie w tym miejscu niewielkiego obrazka w formacie JPG lub GIF, jednakże rozmiary jego nie mogą przekroczyć 550x100 pikseli, zaś wielkość zsumowana z wielkością emblematu - 150KB. Sygnatura nie moze zawierac nachalnych reklam.

5.
a. Użytkownicy w swoich postach zamieszcać mogą obrazki, lecz ich wielkość zsumowana z wielkością awatara (i ewentualnego obrazka w podpisie) nie może przekraczać 550KB. Od tej reguły są wyjątki pod postacią pewnych tematów, na których taki proceder istnieje i jest tolerowany przez Użytkowników. Tematów takich nie należy jednak próbować tworzyć na siłę, gdyż zostanie to odebrane jako łamanie Regulaminu. Wyjątkiem są wątki, które w zamyśle służyć mają publikacji takich obrazków.

b. Administrator bądź Moderator może uchylić postanowienia pkt. 5a w przypadku, gdy obrazek służy zobrazowaniu wypowiedzi na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym bądź też ową wypowiedź wspomaga.

6. Obrazki wykorzystywane czy to w postach, czy w sygnaturach, czy w awatarach, nie mogą naruszać dobrych obyczajów.

7. W postach zamieszczać można odnośniki (linki) do innych stron, o ile nie stanowi to reklamy; nie można też w jakikolwiek sposób zmuszać Użytkowników, by z tych linków korzystali.

8. Na Forum panuje i kształtuje się swoista obyczajowość, nie uwzględniona w Regulaminie, a którą poznać i uszanować winien każdy Użytkownik. Administrator ma prawo zadecydować, czy owa obyczajowość może uchylić lub nagiąć niektóre punkty Regulaminu.VII SUBFORA

1. Subfora to tematyczne, wydzielone części Forum, na których odbywają się właściwe dyskusje na odpowiednie danemu Subforum tematy.

2. Każde Subforum (za wyjątkiem wymienionych w par. III, pkt. 14) może posiadać Moderatora.

3. Maksymalna liczba Moderatorów na jednym Subforum to trzech.

4. Dyskusje odbywające się na danym Subforum winny być tematycznie związane z tematem tego Subforum.

5. Forum jest otwarte na propozycje tworzenia nowych Subfor na tematy interesujące Użytkowników.

6. Osoba chcąca powołać Subforum zobowiązana jest przedstawić wniosek w tej sprawie Administratorowi wraz z uzasadnieniem, ewentualnych planowanych działaniach zmierzających do popularyzowania tegoż Subforum oraz wstępnym szacunkiem zainteresowania tematyką Subforum ze strony Użytkowników bądź osób, które jeszcze nie są (ale prawdpodobnie zostaną) Użytkownikami.

7. Administrator wniosek może odrzucić po podaniu przyczyn wnioskodawcy.

8. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku przez Administratora, Administrator może zasięgnąć opinii Użytkowników (na Subforum "Pomysły i pytania").

9. Administracja może zwrócić się do wnioskodawcy o poprowadzenie Subforum przez okres próbny, którego długość powinna mieścić się w przedziale od jednego tygodnia do dwóch miesięcy, począwszy od dnia założenia Subforum.

10. Wnioskodawcy przysługuje pierwszeństwo do statusu Moderatora na zainicjowanym przez siebie Subforum.

11. Wnioskodawca może zgłosić do stanowiska Moderatorów na tymże Subforum kandydatury osób (nie więcej, jak dwóch), które będą pomagać mu w prowadzeniu tegoż Subforum.

12. W przypadkach wyjątkowych Administratorzy Forum mogą przyjąć wniosek o utworzenie ukrytego bądź zamkniętego dla innych Użytkowników Subforum, przeznaczonego do pewnych celów i wykorzystywanego przez pewną zgłoszoną przez wnioskodawcę grupę osób.VIII FORA HOSTOWANE

1. Istnieje możliwość udostępnienia Użytkownikom (lub zainteresowanym osobom prowadzącym własne strony internetowe) odrębnych For Hostowanych w sekcji "Hostujemy".

2. Forum Hostowane powinno być związane tematycznie z całym Forum, choć możliwe (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach) są od tego wyjątki (decydują Administratorzy).

3. Użytkownicy zainteresowani takim Forum Hostowanym powinni zgłosić się do któregoś z Administratorów i pokrótce przedstawić jego charakterystykę oraz tematykę.

4. Administrator ma prawo odmówić przydzielenia Forum Hostowanego bez podania przyczyny.

5. Użytkownik, któremu zostało przydzielone forum w sekcji "Hostujemy" uzyskuje status Moderatora wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami się z nim łączącymi. W rozumieniu Regulaminu jest on Moderatorem-Założycielem.

6. Moderator-Założyciel ma prawo dobrania sobie nie więcej, jak dwóch Użytkowników, którzy będą na jego Forum Hostowanym Moderatorami Pomocniczymi. Odpowiada on przed Administracją za ich poczynania na swoim Forum Hostowanym.

7. Moderatorzy Pomocniczy odpowiadają przed Moderatorem-Założycielem. Moderator-Założyciel odpowiada wyłącznie przed Administratorami.

8. Moderatorzy danego Forum Hostowanego zobowiązani są do dbania o panującą na nim kulturę, ład, poziom dyskusji oraz jego rozwój.

9. Fora Hostowane, które są nieaktywne przez okres dwóch miesięcy, będą usuwane bez podania przyczyn, chyba, że Moderator-Założyciel (lub osoba przez niego upoważniona) złożyła u Administratorów wniosek o czasowe zawieszenie działalności Forum Hostowanego (na okres nie dłuższy, niż pół roku).

10. Fora Hostowane mają prawo do posiadania własnych regulaminów, o ile te nie będą w jakikolwiek sposób kolidować z poniższym Regulaminem Forum.

11. Użytkownicy For Hostowanych zobowiązani są do przestrzegania praw i obyczajów panujących na Forum głównym i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Użytkownicy For Hostowanych mogą prowadzić u siebie dyskusje na tematy, dla których przeznaczone są Subfora głównego Forum.

13. Użytkownicy For Hostowanych podlegają tym samym postanowieniom niniejszego Regulaminu, co inni Użytkownicy.VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Użytkownicy zostaną o takich zmianach poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.


2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie dnia 1 lipca 2003r. Użytkownicy zarejestrowani przed tym dniem zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zaakceptowaniem jej. W przypadku braku akceptacji dla postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobligowany jest do zaprzestania wypowiadania się na Forum. Może też wystąpić do Administracji o usunięcie jego konta z Forum. Wypowiadanie się na Forum będzie jednoznaczne z akceptacją wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Każdy Użytkownik ma prawo proponować poprawki do niniejszego Regulaminu oraz kierować zapytania odnośnie wszelkich niejasności. Wszystkie te sprawy kierować należy do Administratorów poprzez Wiadomości Prywatne (Private Messages) lub e-maile.
Ostatnio zmieniony ndz 07.10.2007 18:55 przez RaF, łącznie zmieniany 5 razy
Awatar użytkownika
RaF
Katedralny Malkontent
 
Posty: 3498
Rejestracja: pt 04.10.2002 22:24
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: Jakub Cieślak » ndz 06.11.2005 11:05

Dokonałem kilku kosmetycznych zmian w Regulaminie. Zmiany jednak dotyczą nazewnictwa Forum a także aktualizacji listy Administratorów.
Obrazek
Mistrz Gimli powiada:
Cisza nie leży w naturze krasnoludów. Jednakże w lochach pełnych orków jest ona jak najbardziej wskazana.
Awatar użytkownika
Jakub Cieślak
Prefekt
Prefekt
 
Posty: 4010
Rejestracja: czw 12.12.2002 22:24
Lokalizacja: JózefOFF k. Otwocka

Postautor: Jakub Cieślak » wt 21.02.2006 10:21

Wszystkim chcącym reklamować się u nas, na forum pragnę zwrócić uwagę na punkt 6 w dziale V. Dyskusje.
Obrazek
Mistrz Gimli powiada:
Cisza nie leży w naturze krasnoludów. Jednakże w lochach pełnych orków jest ona jak najbardziej wskazana.
Awatar użytkownika
Jakub Cieślak
Prefekt
Prefekt
 
Posty: 4010
Rejestracja: czw 12.12.2002 22:24
Lokalizacja: JózefOFF k. Otwocka


Wróć do Regulamin

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron